Bank Spółdzielczy w Grębocinie, Bank, Bank Spółdzielczy

bsgrebocin.com Protect your .Com domain name. Buy,contact Email: ourdream2008@live.com

raca Banku w dniu 29 grudnia

Dodano: 23.12.2017
czytaj więcej
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Dodano: 14.12.2017
czytaj więcej
KWOTA ZAPISU NA WYPADEK ŚMIERCI

Dodano: 12.10.2017
czytaj więcej
Western Union

Dodano: 03.03.2016
czytaj więcej
UWAGA 
Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Pa里stwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
Dodano: 27.07.2015
czytaj więcej
Bank Sp車łdzielczy to nie SKOK 每 KZBS informuje w związku z obecną sytuacją w sektorze SKOK

Dodano: 30.03.2015
czytaj więcej
Sorbnet2

Dodano: 25.02.2015
czytaj więcej
Taryfa Prowizji i Opłat Banku Sp車łdzielczego w Grębocinie

Dodano: 10.12.2014
czytaj więcej
3D - SECURE

Dodano: 30.07.2013
czytaj więcej
WYŁUDZENIE PIENIĘDZY NA "WNUCZKA"

Dodano: 21.02.2013
czytaj więcej
Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne

Dodano: 14.01.2013
czytaj więcej
Doładowania telefon車w

Dodano: 12.09.2012
czytaj więcej
Rejestr transakcji powyżej 15.000 EURO

Dodano: 13.08.2012
czytaj więcej
Utrata karty płatniczej

Dodano: 20.07.2012
czytaj więcej
jesteś tutaj: Start

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Pa里stwu spok車j
i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
 
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy Banku Sp車łdzielczego w Grębocinie
Witamy na stronie internetowej Banku Sp車łdzielczego w Grębocinie.
Do korzystania z oferowanych przez Nasz Bank usług zapraszamy klient車w indywidualnych, firmy oraz rolnik車w.
Jesteśmy Bankiem o wyłącznie polskim kapitale dla kt車rego najważniejszą wartością jest Klient i jego potrzeby.
Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.

e-SKŁADKA 每 proste płatności z ZUS

czytaj więcej
500+ czeka.  Zł車ż wniosek w naszym Banku

czytaj więcej
Waluty w BS Grębocin

czytaj więcej
Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet

Szanowni Pa里stwo,

informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, kt車re nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrument車w bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
 
Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finans車w publicznych. Lista podmiot車w posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie 
Domain name snatch, domain name transaction, domain name sale, domain name investment, as well as

© 2017 Theluckydomain